BoligByplanlegging forening

Hjemmeside for norsk bolig og byplanforening

Velkommen til denne siden som handler om Norsk Bolig- og Byplanforening, gjerne forkortet til BOBY. Dette er en ideell og partiuavhengig organisasjon for alle som av en eller annen grunn har en interesse for byplanlegging.

Formålet med denne siden er rett og slett å se nærmere på BOBY og vise hvordan ulike byer i ulike deler av verden har tenkt når det kommer til byutvikling.

 

Vi ser nærere på flere spennende byer med helt ulike utfordringer og helt ulike formål. Vi ser på vidt forskjellige aspekter ved byene og ser på utviklingen fra gamle dager og fram til i dag. Vi ser også på hva slags løsninger de har valgt for å løse sine problemer.

 

Først kan vi ta en titt på Lavasa som ligger i India. I utgangspunktet en by uten problemer, siden det i utgangspunktet ikke var noen by. Dette er nemlig en by som er planlagt helt fra starten av, av et privat selskap. Inspirasjonen kommer fra en italiensk havneby, så arkitekturen minner derfor om denne. Kanskje litt rart å møte på noe slikt oppe i fjellene i India, men byen er der nå.

 

En annen by som langt på vei ble planlagt som by fra starten av er Nairobi. Riktignok ble den til litt tilfeldig på grunn av jernbaneutbygging, men da de brant store deler av den ned til grunnen på grunn av en pest, kunne de i større grad planlegge utbyggingen.

 

Andre byer har vokst opp mer eller mindre tilfeldig og har storbyproblemer som kunne vært unngått om de hadde planlagt byene som byer fra starten av. En by som har utfordringer er Los Angeles. Fremkommelighet er et stort problem i denne byen, spesielt i rushtiden hvor trafikken kan stå helt stille. Derfor har de lansert planer som Mobility Plan 2035 hvor konseptet «complete streets» lanseres. Her skal alle gater og veier, både store og små, tilpasset alle. Dette inkluderer selvsagt alle, både bilister, fotgjengere, syklister, barn, personer med funksjonsnedsettelser, eldre, brukere av offentlig transport og de som frakter varer.

 

Vi drar også innom to finanssentrum, nemlig Medellín i Colombia og Shanghai i Kina. Ingen av disse byene hadde man for få tiår siden forventet at skulle bli noe tilsvarende det de har blitt til i dag. Medellín er en slags blomst i skyggen av volden som ellers herjer i landet. Massive tiltak er satt i verk for å få bort med volden, noe som har ført til resultater, ikke minst økonomisk.

 

Shanghai er en annen by man for få tiår siden ikke ville trodd skulle bli et internasjonalt handelssentrum, men det har den altså blitt. Til tross for at det er Det kinesiske kommunistpartiet som styrer, så står blant annet eiendomsretten sterkt i landet, som kanskje ikke er veldig kommunistisk lengre. Dette er bare en av flere grunner til at byen har kunnet utvikle seg til det den har blitt.

 

Til slutt kan vi nevne Mekka som er den viktigste byen i islam. Mye har skjedd her opp gjennom årene, men til tross for dette, finnes det få historiske steder igjen her. De fleste er ødelagt opp gjennom historien og har i moderne tid blitt erstattet med gigantiske hoteller, deriblant flere av verdens høyeste hoteller.

 

Du kan også lese om flere byer på denne siden. Vi håper at artiklene vil gi deg et innblikk i hvordan ulike byer har tenkt på byplanlegging og at dette kan være en ressurs for videre drøfting av dette temaet, også sett med norske øyne. Mange norske byer skal i årene som kommer gjennomgå store endringer og det å hente erfaring fra andre byer er selvsagt viktig, for det er bedre å lære av andres feil enn å gjenta dem selv. Og det er ikke sikkert at man trenger å finne opp hjulet på nytt, kanskje de gode løsningene allerede finnes der ute.

Author

adminy

Privacy Policy