BoligByplanlegging forening

San Francisco – Byen uten barn

Ingen amerikanske storbyer har færre barn per innbygger enn San Francisco. Bare 13% av innbyggerne i denne byen er barn. Dette er faktisk en nedgang på hele to prosentpoeng siden starten av dette årtusenet.

 

Faktisk bor det omtrent like mange hunder i San Francisco som barn, og tidvis er det lettere å finne en salong for dyr enn en skole for barn. Barnefamilier rømmer byen og det blir stadig en større utfordring å finne en bolig for barnefamilier.

 

Store utfordringer

Det har ikke alltid vært slik. En gang var også San Francisco full av barn. Dette var før byen ble et sentrum for store teknologifirmaer som blant annet Google og Twitter, noe som har sendt prisene på boliger rett til værs.

 

Det varierer riktignok en del fra bydel til bydel, for mens det i noen bydeler er relativt mange barn, kan det i noen bydeler virke som om livet starter i 20-årene en gang og avsluttes når man er rundt 40 år gammel i andre bydeler, spesielt i de bydelene med høy konsentrasjon av teknologiarbeidere.

 

Det er mange årsaker til denne utviklingen, men den startet faktisk allerede i 1970-årene. På den tiden var om lag 25% av innbyggerne barn. Siden da har det stort sett bare gått en vei, mens byen i stor grad har utviklet seg til en by som er tilpasset unge, single mennesker med mye penger. Det at byen også har en relativt stor andel av lesbiske og homofile innbyggere som også oftere enn gjennomsnittet er barnløse, hjelper heller ikke på statistikken.

 

Det er i stor grad Silicon Valley som har fått skylden for trenden. De store teknologifirmaene som ligger her krever mye av sine ansatte. De må gjerne jobbe lange dager, noe som gjør det svært vanskelig å ha en familie i tillegg til jobben. De ansatte føler gjerne at de må ofre noe for å komme seg opp og fram i bransjen, og noe av det som først ofres, eller utsettes, er drømmen om en familie.

 

Og når familielivet ofres, tilpasses byen i stor grad dette, noe som igjen fører til at byen kommer inn i en ord sirkel hvor få barn fører til dårligere tilbud for barn, som igjen fører til enda dårligere tilbud.

 

I en rapport utarbeidet av San Francisco Planning Department kom det fram at det i stadig større grad blir bygd studioleiligheter og leiligheter med ett soverom i byen. Dette er ikke leiligheter som vil klare å tiltrekke seg barnefamilier, noe som også påvirker den negative trenden byen er inne i.

 

Et annet problem for mange er den store forskjellen mellom skolene, spesielt mellom de private og offentlige skolene. I 1970-årene hadde den offentlige skolen i byen over 90.000 elever, i dag har tallet sunket til 50 000 mennesker.

 

Stadig flere barn blir med andre ord sendt til dyre privatskoler og i dag går om lag 30% av byens barn på en privatskole, en av de høyeste andelene i hele USA. Dette gjør det ikke spesielt attraktive for mindre bemidlede familier å flytte hit. Noen har kanskje råd til et sted å bo, men ikke en god privatskole i tillegg. Da slår mange fra seg tanken og flytter heller til en annen plass og dermed går San Francisco glipp av enda flere barn.

 

Å snu trenden

Men ting er i endring. Byen har satt i gang tiltak for å få flere barnefamilier til å flytte hit, samt gjøre det enklere for de som allerede bor her å få barn.

 

Blant annet er San Francisco den første amerikanske byen som krever at arbeidsgiverne gir sine ansatte seks uker fødselspermisjon til sine ansatte, og denne permisjonen skal være med full lønn.

 

San Francisco har også investert millioner av dollar i byens parker. Så får vi se om dette er nok eller om trenden fortsetter også inn i framtiden. Akkurat nå ser det ikke særlig lyst ut.

Author

adminy

Privacy Policy