BoligByplanlegging forening

Norsk Bolig og Byplanforening

Norsk Bolig- og Byplanforening, gjerne forkortet til BOBY, er en ideell og partiuavhengig organisasjon for alle de som har en interesse eller et engasjement innen byplanlegging, enten det er politikere, utbyggere, beboere eller andre som er interessert i samfunnsplanlegging.

Foreningen, som i dag teller om lag 750 medlemmer, er landsdekkende og har lokallag spredt utover hele landet. Lokallagene som er operative i dag er Agder, Bergen, Bodø, Buskerud, Innlandet, Nord, Oslo, Rogaland, Sunnfjord, Telemark og Vestfold og Trondheim.

 

Norsk BOBY har et landsstyre og arbeidsutvalg, samt 10 regionale avdelinger. I tillegg kommer den tematiske avdelingen Habitat Norge. I all hovedsak foregår foreningens aktivitet gjennom aktiviteter som lokallagene arrangerer. Dette kan være vanlig møtevirksomhet, men også seminarer og studieturer hvor man tar for seg aktuelle planleggings- og utbyggingsspørsmål. Det er ikke bare lokale saker som diskuteres, lokallagene kan også diskutere prinsipielle nasjonale eller internasjonale plantema.

 

Norsk Planmøte

Norsk Planmøte er en stor nasjonal fagkonferanse som arrangeres annethvert år. Denne konferansen ble for første gang arrangert i Trondheim i 1990 og har med tiden blitt et viktig etterutdanningstilbud og en viktig møteplass både for Norsk BOBY sine medlemmer og for andre som er interessert.

 

Konferansen har alltid blitt arrangert i en av de større byene i Norge, en liste som inkluderer Oslo, Bergen, Trondheim, Lillestrøm, Stavanger og Tromsø. Den neste konferansen skal etter planen gå av stabelen i 2018 og arrangeres i Trondheim.

 

BOBY-prisen

Bolig- og byplanprisen, eller bedre kjent som BOBY-prisen, blir utdelt på hvert Planmøte, eller når styret mener de har en verdig prisvinner. Formålet med BOBY-prisen er å «heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter og styrke kjennskapen til Norsk Bolig- og Byplanforening og dens aktiviteter».

 

BOBY-prisen kan bli gitt til et konkret planarbeid eller til et prosjekt som på en eller annen måte har utmerket seg. Et prosjekt som har utmerket seg, må ha utmerket seg på minst et av følgende områder: overordnet strategisk plan, kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling, estetikk og respekt for stedskvalitet, originalitet og innovasjon, konfliktløsning og gjennomføringsevne, metode og planprosess. Både private og offentlige aktører kan vinne prisen.

 

Prisen ble for første gang gitt ut i 1978 og da var det Karmøy kommune som vant. I ettertid har blant annet Kristiansand kommune ved ordfører Paul Otto Johansen, Stavanger Handelstands forening, Flora kommune, Bærum kommune, Bergen og Omegn Boligbyggelag, Porsgrunn kommune og St. Olavs hospital i Trondheim vunnet prisen, bare for å nevne noen.

 

Author

adminy

Privacy Policy