BoligByplanlegging forening

Mekka: Evig fornyelse

Mekka, muslimenes hellige by, ligger i Saudi Arabia og tar hvert år imot millioner av pilegrimer fra hele verden. Om lag 2 millioner muslimer besøker nå byen i løpet av høytiden Hajj. Dette er en plikt du har som muslim: En gang i løpet av ditt voksne liv skal du besøke Mekka. Det er ikke bare i løpet av høytiden Hajj muslimer kan besøke Mekka, byen er åpen hele året og man regner med at byen har om lag 10 millioner besøkende hvert år!

På grunn av fallende oljepriser og regimets mål om å ha flere økonomiske bein å stå på, er Mekka blitt et stadig viktigere satsningsområdene for myndighetene de siste årene. Et av målene er at byen skal generere inntekter som er større enn oljeinntektene, men da trenger man å investere.

 

Bort med det gamle

Besøker man Mekka i dag, besøker man i bunn og grunn en gigantisk byggeplass med store, moderne bygninger. Det er lite som vitner om den over 1000 år gamle muslimske historien, eller annen eldre historie for den saks skyld.

 

Kabaen, muslimenes sentrale helligdom, er lokalisert sentralt i byen og det er hit alle verdens muslimer ifølge De fem søylene i islam skal besøke. Du har sikkert sett bilder av denne svarte boksen som tusenvis av mennesker som går i ring rundt. Dette er ofte det eneste du ser av Mekka og derfor kan du få inntrykk av at byen er alt annet enn moderne.

 

Sannheten er at saudiske myndigheter i flere hundre år har ødelagt de kulturminner som har vært i byen. Ofte har dette vært av religiøse årsaker. I wahhabismen, som er en retning innen sunniislam, er det en svært streng forståelse av at Gud er en. Det er ingen andre som skal tilbes, og dette begrenser seg ikke bare til andre personer, men også til gjenstander. Derfor har man opp gjennom århundrene ødelagt omtrent alt som stammer fra den tiden Muhammed levde.

 

En hypermoderne turistmagnet

I dag ligger hotellene tett i tett og det bygges stadig nye bygninger i byen. Ikke alle jubler av begeistring, for det er mye historie som er ofret ved å bygge hotellene. Gamle borger er borte, det samme er historiske bygninger som blant annet hjemmet til Muhammeds første kone, Khadijah. Istedenfor har de bygget et offentlig toalettanlegg her.

 

Noe som heller sjeldent blir nevnt når man snakker om utbyggingen av Mekka, er befolkningen som bor i byen. Mekka har over 2,2 millioner innbyggere som gjennom flere tiår har sett at stadig flere pilegrimer besøker byen.

 

I 1960 var det bare 200.000 mennesker som besøkte byen under høytiden Hajj. I dag er det som nevnt tidligere over 2 millioner pilegrimer som besøker byen under høytiden. Over 10 millioner mennesker besøker byen hvert år og man ser for seg at over 30 millioner mennesker vil besøke byen i 2040. Altså en tredobling av besøkende i en by hvor lokalbefolkningen allerede føler seg kvelt under massene av pilegrimer.

 

Å legge til rette for en tredobling koster. Det koster ikke bare penger. Den lokale befolkningen må også betale en pris ved å stadig måtte flytte fra sine hjem fordi nye hotell skal bygges. Nå er 13 av de 15 gamle nabolagene i Mekka blitt revet for å lage plass til nye hoteller og nye butikker.

 

Og det er ikke småtterier som bygges. Verdens høyeste hotell, som er den nest høyeste bygningen i Midtøsten, ligger nå i Mekka. Hotellet, med navnet Abraj al Bait, er lett å se, for det for det svært kjente klokketårnet Makkah Royal Clock Tower Hotel er en del av bygningen. For øvrig kan det nevnes at hotellet har 7 092 rom.

 

Dette er ikke det eneste store hotellet i Mekka. Makkah Abraj Al Tayseer, verdens sjette største hotell ligger også i Mekka og har 5 154 rom. I tillegg til alle hotellene, finner du også verdens største teltby i Mekka, en plass millioner av mennesker kan på samtidig.

 

Om du mener at Mekka hadde vært en spennende plass å besøke, vil de fleste av dere bli skuffet. Det er kun muslimer som får lov til å besøke byen og kontrollen inn til byen er svært streng. Den kan sammenlignes med å passere en grensestasjon mellom to land som ikke er nevneverdig vennligstilt overfor hverandre. Så om du ikke er muslim og ønsker å besøke byen, må du nesten vente og se om saudiske myndigheter etterhvert åpner byen for ikke-muslimer. Det kan jo tenkes om oljeprisen blir så lav at de blir desperate etter å finne nye inntektskilder.

Author

adminy

Privacy Policy