BoligByplanlegging forening

Los Angeles – Å planlegge for fremtiden

Historisk har Los Angeles vært en travel by hvor folk fra alle kanter av verden har kommet for å utforske de mulighetene byen har å tilby, enten det er for å søke arbeid eller oppleve byen som turist. I dag bor det om lag fire millioner mennesker i byen og alle disse har vært med på å sette sitt særpreg på byen.

 

Det finnes et utall av ting å gjøre og steder å besøker i byen. I tillegg til det varme været, er byen også et viktig økonomisk senter hvor folk bor og jobber overalt. Dette fører til at byens transportsystem selvsagt må fungere optimalt til enhver tid, ikke bare i dag, men også i framtiden.

 

Å planlegge et transportsystem for framtiden i en så stor by som Los Angeles er selvsagt ikke enkelt. Det betyr likevel ikke at de ikke prøver, noe som kommer klart fram i Mobility Plan 2035 som er en plan om hvordan de skal bygge ut transportsystemet fram mot 2035.

 

«Complete streets»

I Mobility Plan 2035 finnes det blant annet et konsept de har valgt å kalle «complete streets,» og om du kanskje allerede har forstått, er det mye det må teas høyde for. Her skal alle veier, både store og små, tilpasses alle som bruker dem. Dette inkluderer både bilister, fotgjengere, syklister, barn, personer med funksjonsnedsettelser, eldre, brukere av offentlig transport og de som frakter varer.

 

Rushtrafikken i Los Angeles i dag er en av de verste i hele landet og står ofte omtrent helt stille, til frustrasjon for både de som sitter i køen og de som venter på de som sitter i køen. I tillegg fører det til store miljøutfordringer som blant annet dårlig luft. Det går også utover sikkerheten, ikke bare til bilistene, men også alle andre som bruker veiene, inkludert syklister og fotgjengere. Dessuten forsinker alle køene den offentlige transporten som også må stå i de samme køene.

 

Dette er noe konseptet «complete streets» skal forsøke å gjøre noe med. Målet er å gå bort fra tankegangen om at veier er til for å forflytte biler, til at veier er noe som er en del av samfunnet og som skal kunne brukes av alle, uansett hvordan man velger å forflytte seg. De nye veiene skal også i større grad tilrettelegges slik at transportmåter som er bra for miljøet og for helsen i større grad er prioritert. Med andre ord vil bilister bli mindre prioritert, mens gående, syklister og kollektivtransport vil bli bedre prioritert i fremtiden.

 

«Mobility Hub»

Et annet konsept som skal utvikles er «Mobility Hub». Målet er å skape større knutepunkter i byen hvor byens kollektivtransport og individuell transport møtes på en best mulig måte. Det er meningen at du selv skal komme seg til et av disse knutepunktene, for eksempel ved hjelp av sykkel, og herfra kunne bruke kollektivtransporten til å komme deg til den delen av byen du har tenkt deg.

 

På disse knutepunktene vil du ikke bare finne gamle, slitne busstopp, men flotte busstopp med sanntidsinformasjon og wifi. I tillegg skal det bygges steder hvor du kan parkere sykkelen din og det skal tilrettelegges for sykkelutleie. Bildeling er også noe man ser for seg for å få ned antallet biler i bybildet, noe som gagner både miljøet og helsen til innbyggerne.

 

Disse knutepunktene skal ikke bare være for de som skal fra en plass til en annen, men også en plass å være, med åpne plasser og butikker. Målet er at innbyggerne skal slippe å reise gjennom halve byen for å gjøre det de skal, enten det er for å shoppe eller sitte på en kafé.

 

En fremtidsrettet by

Om du besøker Los Angeles i 2035 og sammenligner byen da med byen i dag, vil det trolig være mye som har endret seg. Det er forventet at innbyggertallet øker med flere hundre tusen, men man satser likevel på at det er mindre køer. Mobility Plan 2035 er en viktig del av dette målet.

Author

adminy

Privacy Policy