BoligByplanlegging forening

Medellin: En spirende blomst i skyggen av volden

Sier jeg Colombia, tenker du sikkert FARC og narkotika. Økonomisk stabilitet og framgang er tvilsomt det første du tenker på, men i skyggen av volden som har herjet Colombia i flere tiår, finnes det en spirende økonomisk blomst, nemlig byen Medellín. Slik har det ikke alltid vært, men i dag står byregionen for 11% av bruttonasjonalproduktet i landet.

Medellín er den nest største byen i Colombia og er hovedstaden i delstaten, også kalt departement, Antioquia, nordvest i landet. Det bor om lag 2,5 millioner mennesker her, og dersom vi tar med det omliggende området, som også inkluderer ni andre byer, så er innbyggertallet på 3,7 millioner mennesker. Dette gjør Medellín også til den nest største byregionen i Colombia.

 

En av verdens farligste byer

Medellín har ikke alltid vært en trygg by. Faktisk var byen lenge regnet som en av de aller farligste byene i verden. På slutten av 1980-talet var byen preget av kriminalitet og en krig mellom Medellín-kartellet, som var et kartell av kokain-produsenter, og deres rivaler. Vold og terror var en del av hverdagen.

 

Da grunnleggeren av kartellet, Pablo Escobar, døde i 1993, kom det en drastisk nedgang i volden som hadde herjet byen. Gjennom 1990-tallet var byen fortsatt preget av relativt mye vold og kriminalitet, men situasjonen ble stadig bedre.

 

I 2002 beordret landets president, Álvaro Uribe, militæret til å starte “Operation Orion” hvor målet var å avvæpne militære grupper som FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) og AUC (United Self-Defense Forces of Colombia). I perioden mellom 2003 og 2006 overga oer 3000 væpnede menn seg til regjeringssoldatene og AUC var i praksis oppløst.

 

Siden de mørkeste dagene i byens historie på 1980- og 1990-tallet har det skjedd utrolig mye bra i byen. Drapsraten er sunket med over 95% og den ekstreme fattigdommen er redusert med 66%. Denne framgangen skyldes en rekke kreative ordførere som har klart å integrere de fattigste bydelene i fjellsidene til det rikere sentret.

 

I dag regnes ikke byen for å være en av verdens farligste byer. Faktisk blir byen regnet for å være tryggere enn en rekke amerikanske byer som blant annet Baltimore, St. Louis, Detroit og New Orleans.

 

Et økonomisk kraftsenter

Medellín er i dag et økonomisk kraftsenter i Colombia. Hele 11% av bruttonasjonalproduktet i Colombia kommer fra denne byregionen. Hovedgrunnen til dette er at Grupo Empresarial Antioqueño (GEA, Business Group of Antioquia) holder til i byen. Dette er et colombiansk konglomerat sammensatt av om lag 125 firmaer, hvor de aller fleste er lokalisert i Medellín.

 

Firmaer, som er verdt over 17 milliarder amerikanske dollar, har over 80 000 ansatte i Colombia og står for hele 5,5% av landets bruttonasjonalprodukt. Med andre ord halvparten av det byregionen genererer av økonomiske inntekter.

 

Selv om GEA uten tvil er den viktigste økonomiske faktoren i Medellín, er det flere nasjonale og multinasjonale selskaper som har sine hovedkontorer i byen, noe som også bidrar til det økonomiske livet i byen.

 

Medaljens bakside

Til tross for at Medellín på mange måter er et økonomisk under i Colombia, er det fortsatt store utfordringer i byen. Mange av byens innbyggere lever fortsatt under fattigdomsgrensen og arbeidsledigheten er noe høyere i Medellín sammenlignet med resten av Colombia.

 

I 2015 var arbeidsledigheten i Medellín på 10,6%, mens den i resten av landet var på 9,9%. Dette er likevel en nedgang fra 2005 da arbeidsledigheten i byen var på 14,1%. Også da var ledigheten over landsgjennomsnittet, som på den tiden var på 13,9%.

 

En annen ting det kan være verdt å merke seg er at byen blir regnet for å være en av byene i Colombia med størst forskjell mellom fattig og rik, så det er fortsatt store utfordringer i byen.

Author

adminy

Privacy Policy